04-12-06

gelezen in 'klem' van aron ralston

'ik kreeg uiteindelijk genoeg van mensen, onder wie mezelf,die zichzelf niet hoog genoeg aansloegen om iets van hun leven te maken - mensen die alleen deden wat ze doen moesten, en nooit wat ze hadden kunnen doen. Van hen leerde ik de besmettelijke eenzaamheid die aan het eind van elke weggegooide dag ontstaat. Ik wist dat ik iets beters kon laten zien.'

Mark Twight I hurt, therefore I am, geciteerd in

Aron Ralston, between a rock and a hard place

 

 

"Eventually, I sickened of people, myself included, who didn't think enough of themselves to make something of themselves-- people who did only what they had to and never what they could have done. I learned from them the infected loneliness that comes at the end of every misspent day. I knew I could do better."

--Mark Twight, "I hurt therefore I am"

 

 

15:44 Gepost door dirk in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-08-06

...

één boom die omvalt,

maakt meer geluid dan een heel woud dat groeit

44brd

21:26 Gepost door dirk in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-06-06

 

je kan beter een kaars aansteken

dan klagen over de duisternis

23:42 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-04-05

lijden

'....pruimenbloesems die in een kas zijn uitgekomen, hebben geen weerstand tegen de kou en hebben geen geur. Groente die buiten groeit, blootgesteld aan wind en regen, is veel lekkerder dan die buiten het seizoen in kassen geteeld wordt.
Hetzelfde geldt voor menselijke wezens. Wat ons verrijkt en sterk maakt, zijn niet gelukkige omstandigheden, maar mislukking, tegenslag of ziekte.'
 
Shundo Aoyama
Zen zaden

11:56 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-04-05

eenvoud

'als ontevreden mensen goud krijgen zijn ze teleurgesteld omdat het geen diamanten zijn; als ze tot baron worden benoemd, zijn ze kwaad omdat ze liever koning waren geworden. Hoewel ze aanzien genieten en macht hebben, gedragen ze zich als bedelaars.
Degenen die weten wat tevredenheid is, prefereren eenvoudig voedsel boven dure delicatessen, een eenvoudige jas boven een jas van vossebont. Een eenvoudig burger buigt het hoofd niet voor een heer of een koning.'
 
Huanchu Daoren
Tao van eenvoud

12:33 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-05

aandachtig

Een Zen-monnik, die ervaren was in meditatie,
werd eens gevraagd hoe hij ondanks zijn vele
bezigheden zo ingekeerd bezig kon zijn.

Hij antwoordde:
Als ik sta, dan sta ik,
als ik ga, dan ga ik,
als ik zit, dan zit ik,
als ik eet, dan eet ik."

De mensen zeiden:
"Dat doen wij toch ook!"

Maar hij zei:"nee,
als jij zit, dan sta je al,
als jij staat, dan loop je al,
als jij loopt, dan ben je er al,
als jij eet, dan ben je al klaar."

Hiermee is duidelijk:
Leef hier en nu, leef de dag van vandaag,

en geef aandacht aan al hetgeen
waarmee je bezig bent.

11:47 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

16-12-04

Rijkdom komt niet voort uit een overvloedaan wereldse bezitt

Rijkdom komt niet voort uit een overvloed
aan wereldse bezittingen,
maar uit een tevreden geest
(Mohammed)

13:39 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

01-11-04

vandaag gelezen

daar waar

de weg lijkt

dood te lopen,

maakt hij

een bocht


13:03 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

25-10-04

laat ons geen vooruitgang noemenwaar een ander aan ten onder

laat ons geen vooruitgang noemen

waar een ander aan ten onder gaat

 

laat ons geen groei noemen

waar een ander minder van wordt

 

laat ons geen vrijheid noemen

wat een ander het recht ontneemt

zichzelf te zijn

 

laat ons geen gemeenschap noemen

waar de minste niet

de meeste aandacht krijgt

 

laat ons zelf de verandering zijn

die we in de wereld willen zien

 

 

 

mahatma gandhi

 


19:37 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

08-10-04

Er bestaat een gezegde dat ongeveer als volgt luidt: ‘Zet

Er bestaat een gezegde dat ongeveer als volgt luidt: ‘Zet Boeddha, Jezus en Mohammed samen in één kamer en er zal perfecte harmonie heersen. Zet hun volgelingen samen en bloed zal onder de deur komen doorsijpelen’.

22:53 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

05-10-04

uit de krant van vandaag

‘Onverstoorde geestelijke kalmte wordt bereikt door vriendelijkheid te cultiveren tegenover wie succesvol is, mededogen te tonen met de ongelukkigen, genoegen te scheppen in de deugdzamen, en onverschilligheid aan de dag te leggen tegenover de verdorvenen.’

 

Uit: ‘How to Know God.De yoga-aforismen van Patanjali’, met commentaar van Swami Prabhavananda en Christopher Isherwood

13:51 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-10-04

death is nothing at all

Death is nothing at all

Death is nothing at all,
I have only slipped away
into the next room.

I am I, 
and you are you;
whatever we were to each other,
that, we still are.

Call me by my old familiar name,
speak to me in the easy way
which you always used,
put no difference in your tone,
wear no forced air
of solemnity or sorrow.

Laugh as we always laughed
at the little jokes we shared together.
Let my name ever be
the household word that it always was.
Let it be spoken without effect,
without the trace of a shadow on it.

Life means all
that it ever meant.
It is the same as it ever was.
There is unbroken continuity.

Why should I be out of mind
because I am out of sight?

I am waiting for you,
for an interval,
somewhere very near,
just around the corner.

All is well. 

Henry Scott Holland
1847 -1918


00:22 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

24-09-04

socrates

Bij Socrates kwam eens een man, die zei:
"Luister eens, ik moet je iets belangrijks over je vriend vertellen".
"Wacht even", onderbrak de wijze hem, "heb je, wat je mij wil vertellen, door de drie zeven laten gaan?"
"Welke drie zeven?"
"Luister goed! De eerste is de zeef van de waarheid. Ben je ervan overtuigd dat alles wat je mij wil vertellen, waar is?"
"Dat niet", sprak de man, "ik heb het maar van anderen gehoord."
"Maar dan heb je het toch wel door de tweede zeef laten gaan: de zeef van de goedheid?"
De man kreeg een kleur en antwoordde: "Ik moet toegeven: neen".
"En heb je aan de derde zeef gedacht, en je afgevraagd of het nuttig is, dat van mijn vriend aan mij te vertellen?"
"Nuttig?... Eigenlijk niet."
"Kijk, als datgene wat je me wil vertellen, noch zeker waar, noch goed, noch nuttig is, hou het dan liever voor jezelf", sprak de wijze Socrates.


18:19 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

iedereen

Iedereen is meer dan slechts zichzelf;
hij vertegenwoordigt ook het unieke,

het zeer bijzondere, altijd betekenisvolle
en opmerkelijke punt waar de fenomenen
van de wereld samenkomen, slechts één
keer op deze wijze en daarna nooit meer.
 
Hermann Hesse
(kijk op http://art-and-spirit.skynetblogs.be voor meer pracht)


10:11 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-09-04

smile!

Van alle levende wezens kan alleen de mens glimlachen.Een glimlach kost niets en toch is hij waardevol.Hij is het beste en natuurlijkste tegengif tegen droefheid.Wie hem krijgt wordt rijker, wie hem geeft wordt niet armer.Niemand is rijk of machtig genoeg om het zonder te kunnen stellen.Niemand is zo arm, dat een glimlach hem niet kan verrijken.Een glimlach wekt spontaan sympathie op, ook in zaken. Hij versterkt de vriendschap en houdt vrede in de gezinnen.Daarbij komt ( absolute paradox) dat hij niet kan worden gekocht, afgebedeld, ontleend of gestolen, want hij heeft geen waarde zolang hij niet werd geschonken.
Er zijn mensen, die te moe zijn om U een glimlach te schenken. Geef hen de uwe, want niemand heeft meer glimlachen nodig dan
diegenen die er geen meer kunnen geven.

tekst van mahatma gandhi


15:00 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-09-04

citaat

Zie God en goedheid in ieder gezicht.
Er is geen heilige zonder verleden
en geen zondaar zonder toekomst.

Prijs iedere ziel.
Indien je iemand niet kunt prijzen,
laat hem dan uit je leven gaan.

Wees origineel, vindingrijk;
durf, durf en durf steeds meer.

Imiteer niet, neem je eigen standpunt in.
Leun niet op de verworvenheden van anderen.
Denk je eigen gedachten.

Wees je Zelf
Alle goddelijke perfectie en waarden
zijn in je verborgen.
Laat ze zichtbaar worden.

Ook God zelf is al in je:
openbaar het allemaal.
En word zo, door deze goddelijke welwillendheid,
zelfstandig.

 

Citaten van Om Namaha Shivaya

Uit "Goddelijke boodschap"


13:11 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-04

religie

Als we de religie van de Amerikaanse Indianenstammen nader bestuderen, constateren we een opmerkelijke afwezigheid van angst voor de dood. Grafheuvels wijzen erop dat men geloofde dat het leven na de dood een voortzetting was van het leven zoals men het al had ervaren. Persoonlijke bezittingen, gereedschappen en wapens die tot het familiebezit behoorden, kookgerei en vaak ook voedsel werden naast het lichaam gelegd, zodat het zou worden meegenomen naar het volgend leven. Men nam niet aan dat de ziel rekenschap zou moeten afleggen voor fouten en nalatigheden ten aanzien van een van te voren bepaalde ethische norm. Daarover was alles al gezegd tijdens het leven van de betrokkene. Sommige stammen beschouwden de overgang naar het volgend leven als een min of meer mechanisch proces, dat iedereen te wachten stond, een natuurlijke, kosmische aangelegenheid die alles en iedereen aanging…

Enkele decennia geleden woonde ik een begrafenis bij op een christelijk kerkhof in Mission, Zuid Dakota. Toen het lichaam zich in het graf bevond en de rouwenden eromheen stonden, kwam er een oude vrouw naar voren en legde een sinaasappel op het graf. De Episcopaalse priester die de dienst had geleid, snelde toe en nam de sinaasappel weg, met de woorden: ‘Wanneer denkt u dat de overledene deze sinaasappel zal komen opeten?’ Een van de Sioux Indianen die erbij stond zei: ‘Als de ziel terugkomt om aan de bloemen te ruiken’. Niemand zei daarna meer iets.

 

 

Vine Deloria Jr. (Oglala Sioux), 1973

Boek : Indiaanse wijsheid     verzameld door Joseph Bruchac


15:13 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-09-04

jij

You may only be one person to the world,

but you may also be the world to one person.


10:25 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

sleur

Verander dagelijks van sleur


10:24 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

gelukkig

Als geluk je tegemoet komt, ben je op weg naar jezelf.


10:22 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

begin bij jezelf?

Wie de wereld wil verbeteren, hoeft niet bij zichzelf te beginnen; men komt zichzelf onderweg wel tegen.

evelien tonkens


10:20 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-09-04

gedicht

Vertrek van dochters

Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien
aan hun gezichten die langzaam veranderden
van die van kinderen in die van vrienden,
van die van vroeger in die van nu.

En gevoeld en geroken als ze me kusten,
een huid en een haar die niet meer voor mij
waren bedoeld, niet zoals vroeger,
toen we de tijd nog hadden.

Er was in ons huis een wereld van verlangen,
geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun
kamers waarin ze verzamelden wat ze mee
zouden nemen, hun herinneringen.

Nu ze weg zijn kijk ik uit hun ramen en zie
precies datzelfde uitzicht, precies die
zelfde wereld van twintig jaar her,
toen ik hier kwam wonen.

-- Rutger Kopland12:20 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

mooie tekst

I did not die

  Do not stand on my grave and weep 
I am not there I do not sleep. 
I am a thousand winds that blow
I am the diamond glints in the snow
I am the sunlight on ripened grain
I am a gentle Autumns rain
When you awaken in the morning hush 
I am the swift uplifting rush
I am the birds in circled flight 
I am the soft stars that shine at night
So do not stand on my grave and cry
I am not there....
I did not die

 (auteur onbekend)


12:17 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-04

franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen, daar waar haat is,

vergeving, waar mensen elkaar pijn doen,

geloof , daar waar twijfel is,

hoop, waar wanhoop is,

licht, waar duisternis is,

vreugde, waar droefheid is.

Goddelijke Meester, geef dat ik meer zoek:

te troosten dan om zelf getroost te worden,

begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden,

liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen.

Want als we geven, ontvangen we,

als we vergeving schenken, ontvangen we vergeving;

als we sterven, worden we geboren tot eeuwig leven

 

gebed van Franciscus van Assisi


09:49 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-04

tekst van o.m.a.

Door aan anderen te denken en voor hen te werken, verrijk je jezelf. Natuurlijk kun je in het begin eerder de indruk krijgen, dat precies het tegenovergestelde gebeurt. Wanneer mensen overlopen van liefde, goedheid en zelfverloochening, begint de omgeving hen

te gebruiken en te misbruiken en vindt hen een beetje dom. Maar zij worden hoe langer hoe meer gewaardeerd en op een dag houdt iedereen van hen. Je moet alleen geduldig zijn. Wanneer je iets zaait, zal je ook nog niet de volgende dag kunnen oogsten, nietwaar? U moet wachten. Exact dezelfde wet geldt op het spirituele vlak. U werkt met veel liefde en onbaatzuchtigheid en u ziet aanvankelijk geen enkel resultaat... U mag zich niet laten ont- moedigen: op een dag zullen de rijkdommen van alle kanten naar u toe komen en zelfs wanneer u ze zou proberen te vermijden, zou dat niet mogelijk zijn. Het gehele universum zal buitengewone rijkdommen laten neerkomen op uw hoofd, want u bent het zelf die ze teweeggebracht hebt. Dat is rechtvaardigheid. 

(tekst van Omraam Mikhaël Aïvanhov)


00:21 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

uitspraak van w.w.

Dit is wat je moet doen: heb de aarde en de zon en de dieren lief, versmaad rijkdom, geef een aalmoes aan wie erom vraagt, kom op voor de dommen en gekken, wijd je inkomen en arbeid aan anderen, haat tirannen, redetwist niet over God ... Walt Whitman


00:05 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-09-04

of twee keer, of meer...

Leven is iets wat iedereen tenminste één keer geprobeerd zou moeten hebben

23:48 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

de tijd van verdriet

Als de tijd van verdriet in mijn leven komt.
Als het leven zijn tegenslagen aan mij toont.
Wil je me dan helpen,
door er voor me te zijn?
Laat me huilen als ik dat wil.
Laat me lachen als ik dat kan.
Laat me boos zijn als ik dat nodig heb.
Laat me schreeuwen als ik dat moet.
Help me dan om door deze tijd te komen.
Laat me mijn emoties tonen.
Voel je niet aangesproken door mijn verdriet.
Voel je niet aangevallen door mijn woede.
Voel je niet beangstigd door mijn schreeuw.
Laat me er gewoon maar zijn,
met alles wat ik voel,
met alle tranen die er vloeien,
met alle angsten die me verstikken.
Geef me de tijd om er doorheen te gaan.
Sla gewoon je arm om me heen,
en laat me niet alleen.

 

(auteur onbekend)

18:37 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-08-04

u&ik

Iedereen is even uniek20:30 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

26-08-04

dit vond ik ergens op internet

Vergiffenis.....
In onze krant stond vandaag een verhaal, waar ik wel even stil van was. Voor de rechtbank in Zutphen diende namelijk een zaak tegen een 18-jarige, oorspronkelijk uit Bosnië afkomstige, jongen, die op 12 september in Lochem door roekeloos rijgedrag op de voor hem verkeerde weghelft een 10-jarige scholier doodreed. Heel Lochem was ondersteboven van deze gebeurtenis.

De ouders hebben op hun verzoek een gesprek gehad met de dader en willen niet, dat hij gestraft wordt. Zodat hij nog iets van zijn leven kan maken en kan uitgroeien tot een waardevol lid van de maatschappij. Ze hebben het hem vergeven, zeggen ze.

De officier van justitie ziet dat richting de maatschappij anders en wil wel een gevangenisstraf opgelegd zien van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Een straf, die zo te zien, niet in verhouding staat tot het gebeurde. Maar de officier wil ook, dat de jongen vanwege traumatische oorlogservaringen begeleiding krijgt van de reclassering. Hij sprak zijn waardering uit voor de ouders van het slachtoffer, hij had een dergelijke vergevingsgezinde houding nog niet eerder meegemaakt.

Dat je dat kúnt! Iemand vergeven, die je kind doodrijdt! Ik vind het bijna bovenmenselijk. Tenslotte had de dader alles tegen: hij was nog erg jong, kennelijk onervaren, want hij hield er geen rekening mee, dat er meer mensen op de weg zijn, en hij was ook nog eens 'n buitenlander! Maar deze mensen keken daar allemaal doorheen en vergéven hem! Ik twijfel aan mezelf op dit moment, ja, over tien jaar misschien als de scherpe kanten er af zijn , maar twee maanden later? Poeh! Ik weet het niet, hoor!

Hij was er overigens helemaal kapot van en maakte daardoor zelf ook veel indruk in de rechtszaal, maar dat de krant het onder een grote kop bracht:"OUDERS VERGEVEN DOODRIJDER ZOONTJE" en dat ook nog eens op de voorpagina is m.i. volkomen terecht.  Dit is nieuw(s).  06/03/2004

(ik weet jammer genoeg niet op welke website ik het vond)01:38 Gepost door dirk | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |